Echtscheiding middels gerechtelijke procedure

In sommige gevallen is Mediation niet de meest voor de hand liggende oplossing. Zo kan het zijn dat men niet tot Mediation bereid is, doordat er geen overleg meer mogelijk is of een van de partijen ernstige psychische problemen heeft. Ook kan het zijn dat de omstandigheden ertoe noodzaken om directe actie in de vorm van een gerechtelijke procedure op te starten.

 

Ook in het geval van een gerechtelijke procedure staan wij u vanzelfsprekend met raad en daad terzijde, waarbij wij ons ervoor zullen inspannen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 

U kunt bij ons terecht voor:

– opstellen van een ouderschapsplan

– echtscheiding via Mediation

– echtscheiding op eenzijdig verzoek

– beëindiging van een geregistreerd partnerschap

– beëindiging van een affectieve relatie

– alimentatiekwesties

– limiteringszaken

– afkoopregelingen

– boedelscheidingskwesties

– afwikkeling huwelijkse voorwaarden

– ouderlijk gezagskwesties / voogdij

– verdeling pensioenrechten na echtscheiding of geregistreerd partnerschap

– vaderschapsacties

– ouderlijk gezagskwesties

– ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing

– aanvragen mentorschap en/of bewindvoering

– aanvragen ondercuratelestelling

– zorg- en contactregeling grootouder/ouder/kind

– jeugdrecht

– adoptie

– (voor)naamswijzigingen

© 2020 Ligtelijn Advocatuur en Mediation  |   Website door Steenstra Media