Raad voor Rechtsbijstand

Heeft u een laag inkomen en/of vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp door middel van een zogenaamde ‘toevoeging’. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt op grond van de hoogte van uw inkomen en/of het vermogen of u hiervoor in aanmerking komt. De overheid neemt in dat geval een gedeelte van de kosten van juridische bijstand op zich. U betaalt alleen een ‘eigen bijdrage’.

Vaste prijsafspraak

Juridische dienstverlening is maatwerk. Soms kunnen we vaste prijsafspraken met u maken. Dit is onder andere afhankelijk van de complexiteit van de zaak en/of het financieel belang.

Uurtarief

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt dan hanteren wij een vast uurtarief. Dit zal in het eerste kennismakingsgesprek met u besproken worden.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunnen we u ook bijstaan. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de rechtsbijstandsverzekering vergoed. Zij hebben meestal een juridische afdeling die aan hun verzekerden rechtsbijstand verleent en proberen in eerste instantie de zaak zelf op te lossen.

Het is mogelijk dat ze de zaak uitbesteden aan een advocatenkantoor. Vaak is dat een zogenaamd ‘netwerkkantoor’ (kantoor waarmee de verzekeraar een prijsafspraak heeft). U bepaalt echter zelf wie u als advocaat wenst als er een procedure moet worden gevoerd. Ook als uw rechtsbijstandsverzekeraar de zaak van de wederpartij behandelt, heeft u recht om uw zaak door een externe advocaat te laten behandelen. Veel mensen zijn niet bekend met dit ‘recht op vrije advocaatkeuze’. Dit recht is zelfs in de rechtspraak bevestigd. Een verzekeraar wijst u niet altijd op dit recht.

Extra kosten

Wij informeren u altijd vooraf over eventuele extra kosten, wat ze inhouden en wanneer ze verschuldigd zijn. Denk daarbij aan mogelijke griffierechten indien er geprocedeerd dient te worden bij rechtbank en gerechtshof, rapporten van deskundigen of legeskosten en deurwaarderskosten.