Alimentatie bij scheiden als ondernemer

Bij het becijferen van de partneralimentatie, kunnen wij u eveneens behulpzaam zijn. Het is natuurlijk niet gewenst dat u door het betalen van partneralimentatie of door een eventuele afkoop, de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. Zo zal er bijvoorbeeld met eventuele noodzakelijke investeringen, die nodig zijn voor het voortbestaan van het bedrijf, rekening moeten worden gehouden.

Extra expertise bedrijfsresultaten bij echtscheiding

Indien uw (ex-) partner een eigen bedrijf heeft, is er wellicht behoefte aan extra expertise om de bedrijfsresultaten te kunnen beoordelen en aan een onafhankelijke, neutrale kijk op de beoordeling van de eigen bedrijfsaccountant. U vreest mogelijk dat er gegoocheld wordt met de cijfers om uw aanspraken zo klein mogelijk te houden. Hierbij is het van belang om in het oog te houden door wie de stukken zijn opgesteld en met welk doel dat is gebeurd.

Partner uitkopen

Bent u altijd een meewerkende partner geweest, maar bent u geen mede-eigenaar van het bedrijf dan kan het zinvol zijn na te gaan of er mogelijk alsnog aanspraak bestaat op een uitkoopbedrag op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Alimentatie berekenen of aanpassen

Ook na de echtscheiding kan de alimentatie weer ter sprake komen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, indien er sprake is van tegenvallende bedrijfsresultaten. Ook dan kunnen we samen met u bezien of er mogelijkheden zijn om de alimentatieverplichtingen te laten bijstellen en de alimentatie te laten verlagen.

Bent u niet getrouwd, maar heeft u samen bijvoorbeeld een V.O.F of maatschap of oefent een van u een bedrijf uit, dan is het eveneens aan te raden om deskundige bijstand te zoeken.

Kortom: als u ondernemer bent of partner van een ondernemer, bent u van harte welkom op ons kantoor.