De scheidingsperiode veroorzaakt soms heftige emoties. Bij de een onbegrip, zelfverwijt, haat, nijd en pesterijen. Bij de ander machteloosheid, apathie, angst en onzekerheid. Als déze gevoelens en een mengeling daarvan bij volwassenen naar boven komen, hoeveel temeer bij kinderen! Kinderen lijden vaak in stilte of gooien de kont tegen de krib en reageren extreem.

Advocaat & scheidingsbemiddelaar

Vanuit onze gescheiden werkgebieden ‘Janny Huisman, therapie/haptonomie’ en ‘Ligtelijn Advocatuur & Mediation’ komen wij het hele scala van emoties bij ouders en kinderen tegen. De afgelopen jaren is er een duurzame en heilzame samenwerking gegroeid. Als de emoties bij ouders en/of kinderen bij de advocaat/scheidingsbemiddelaar hoog oplopen is de therapeut/haptonoom direct inzetbaar. Als je in het kader van relatie- of individuele therapie tot de mogelijke beslissing komt scheiden? of blijven?, dan is de advocaat/scheidingsbemiddelaar direct inzetbaar. Wanneer het belang van de kinderen tijdens en na je scheiding uit het oog wordt verloren, is het gevaar heel groot, dat zij op
termijn het kind van de rekening worden.

Onze cliënten én hun kinderen hebben aangegeven hoe belangrijk zij het vinden, dat ieder aan het woord komt in ons werk. Korte lijnen, multidisciplinair overleg én hulp- en dienstverlening op maat leiden tot een positief effect.