Wat is ouderverstoting of vervreemding?

De specifieke kenmerken van ouderverstoting:

  • Minachtingscampagne tegen de ouder waar het kind niet (dagelijks) verblijft
  • Zwakke of onzinnige redenen voor deze minachting
  • Het ontbreken van ambivalente gevoelens (de ene ouder is goed, de andere slecht)
  • Een nageprate ‘geheel eigen mening‘ van het kind
  • Reflexmatige steun aan de status-quo-ouder in het ouderconflict
  • Afwezigheid van schuldgevoelens
  • Letterlijk citeren van onbegrepen woorden
  • Uitbreiding van de vijandschap tot de familie van de gehate ouder

Ouderonthechting

Als buitengesloten ouder (verstoten ouder) voelt u zich geïsoleerd, machteloos en wanhopig. U reageert woedend of juist passief en/of emotioneel. Mogelijk schaamt u zich en voldoet u daarmee aan het door de andere ouder (coalitieouder) geschetst beeld. Dit versterkt de houding van de kinderen naar de buitengesloten ouder. Ook het contact met de familie van de buitengesloten ouder wordt verbroken. Eventueel contact blijft stroef en moeizaam verlopen zolang de onderliggende dynamiek niet wordt doorbroken.

​“van echtscheiding naar vechtscheiding naar ouderverstoting”

​Coalitieouder tegen buitengesloten ouder

De coalitieouder stelt zich in contact met school, hulpverlening etc op als redder van het kind. Hij of zij probeert een dossier tegen de buitengesloten ouder op te bouwen en neemt ook gesprekken vaak op. Hij of zij komt overtuigend over, het verdraaien van de feiten is de coalitieouder niet vreemd. Hij of zij heeft vaak een steunende omgeving , die hem/haar bevestigen.

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van ouderverstoting en stuit u op een ogenschijnlijk ondoordringbare muur, dan kunnen wij met u de (juridische) mogelijkheden bespreken. In voorkomende gevallen kunnen wij advies inwinnen bij drs. Heleen Govers, orthopedagoog en GZ-psycholoog van Gemini Consult

Hierbij een link naar een mooie uitspraak in een zaak waar Irene Ligtelijn-Huisman optrad.