Echtscheiding middels Mediation

Scheidingsmediation ofwel Mediation is een beproefde methode om crises in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat van scheidingsbemiddeling is vaak bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten, die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder namens één van beide partners optreden.

 

De scheidingsmediator regelt met u en voor u alle gevolgen van de scheiding.

Zij begeleidt het scheidingsproces en zorgt ervoor, dat alle van belang zijnde zaken aan de orde worden gesteld. Zij geeft uitleg over de juridische aspecten, maar u neemt samen beslissingen.

 

Ook kunt u na de scheiding nog gebruik maken van Mediation, bijvoorbeeld als de omgangsregeling niet goed loopt of als u door een wijziging van omstandigheden genoodzaakt bent de alimentatie te herzien.

© 2020 Ligtelijn Advocatuur en Mediation  |   Website door Steenstra Media